Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu odbędzie się 26 października 2020 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska