Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Doświetlenie ulic Pod Sosnami oraz Pod Olchami (pismo RM0004.86.2020).
  4. Naliczania opłaty śmieciowej od m3 zużytej.
  5. ul. Chopina w Kaniach - problem zalegającej wody po opadach deszczu oraz możliwość zbudowania ścieżki rowerowej Nowa Wieś – Kanie – Otrębusy – Podkowa Leśna.
  6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna na terenie torfowisk po stawach przy Galerii Podkowa Leśna.
  7. Informacja, na jakim etapie znajdują się prace nad planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Brwinów.
  8. W związku ze zmianami administracyjnymi miasta Brwinów od dnia 01.01.2021 r., czy podjęte zostały prace nad planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.
  9. Omówienie realizacji budżetu w pierwszej połowie 2020 roku.
  10.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji,

    Gospodarki i Finansów

    /-/ Grzegorz Matysiak