Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 29 września 2020 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja na temat realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów.
  4. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2020 w zakresie rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak