Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 29 lipca 2020 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie gminy
  4. Bieżąca działalność spółki wodnej na terenie gminy.
  5. Omówienie projektów uchwał
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak