Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 09 lipca 2020 r. o godz. 18.00 w trybie zdalnym. 


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji