Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 15 czerwca 2020 r. o godz. 17.30, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji Pani Renaty Sutor.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji..

 

   Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

 

/-/ Zbigniew Kurządkowski