Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 16 czerwca 2020 r. o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.2. Przedstawienie porządku obrad3 .Bezpieczeństwo w czasie pandemii Covid 19.4. Sprawozdanie z wydatków na utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu gminy Brwinów za rok 2019 oraz działania bieżące w roku 2020.

  1. Sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok przez Straż Miejską oraz działania bieżące w roku 2020.
  2. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz ocena zasobów za rok 2019.
  3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

 

/-/ Adrianna Olczak