brwinowPosiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie realizacji budżetu i WPF gminy Brwinów w 2019 r. w zakresie zainteresowania komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji,
Gospodarki i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak