Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 19.00 w Sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4.

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Opracowanie opinii do przedłożonego przez Burmistrza Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia