Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie 26 maja 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z bieżąca realizacją programu ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
  4. Informacja o bieżącej działalności spółki wodnej i jej plany na rok 2020.
  5. Omówienie projektów uchwał.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak