Ze względu na trudności techniczne termin sesji XXI Rady Miejskiej w Brwinowie zaplanowanej na dzień 09 kwietnia 2020 roku na godz. 18.00 zostaje zmieniony na 14 kwietnia 2020 roku na godz. 18.00. Sesja odbędzie się w szkole nr 1 w Brwinowie przy ulicy Piłsudskiego 11, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa jak w czasie sesji XX.

Porządek obrad pozostaje bez zmian.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
   2020 – 2025 (RM.0006.236.2020);
  • zmian w uchwale budżetowej nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   19 grudnia 2019 r. (RM.0006.237.2020);
  • pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (RM0006.235.2020).
 4. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki