Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 marca 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli przewidzianych w planie pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji