Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy bieżące
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji