brwinowPosiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu, odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o planie pracy i imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w 2020 r. Zagospodarowanie nowej siedziby ośrodka.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska