Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia komisji