Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Opinia komisji w sprawie kontynuacji „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2020-2024”.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
  5. Zaopiniowanie planu pracy Komisji na rok 2020
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia