W trybie przewidzianym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 1815), zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
    • zmian w uchwale budżetowej Nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
      19 grudnia 2019 r. (RM0006.178.2020);
  4. Zamknięcie sesji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

RM00006.178.2020

Rozmiar: 741.85 kb