Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w  dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 18.30,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

 Przedstawienie porządku obrad

 Omówienie i zaopiniowanie budżetu na 2020 r.

 Sprawy wniesione i wolne wnioski

 Zamknięcie posiedzenia