Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wydanie opinii do projektu budżetu na 2020 r. w dziale kultura, oświata i sport.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                   Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

                                                                                                    Rady Miejskiej w Brwinowie

 

                                                                                                 /-/  Małgorzata Kucharska