Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 w Brwinowie pokój nr 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie spraw związanych z kontrolą systemu zamówień publicznych przy zakupie produktów żywnościowych w publicznych placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Brwinów
  3. Wstępne omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Maciej Żukowski