Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie  i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
  4. Analiza realizacji budżetu za i półrocze 2019 roku w zakresie rozwoju terenu wiejskich i ochrony środowiska .
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak