Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 18:00, w Czubinie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrywanie skargi p. M.B.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

   Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski