Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 25 września 2019 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ulicy Grodziskiej 12 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Omówienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brwinów .
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia