Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 23 września 2019 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Żółwinie.
  4. Porównawcza analiza wyników egzaminów zewnętrznych - szkoła podstawowa, gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                   Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

                                                                                                    Rady Miejskiej w Brwinowie

 

                                                                                                 /-/  Małgorzata Kucharska