Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 września  2019 r. o godz. 17.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
    2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
    3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2019 roku.
    4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
    5. Zamknięcie posiedzenia.