Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w  dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie realizacji budżetu i WPF w 2018 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                        Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki    

                                                           Komunalnej  i Finansów

 

                                            /-/ Grzegorz Matysiak