VIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 16 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
    • . przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów” (RM0006.82.2019);
    • . zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody (RM0006.81.2019);

 

  1. Zamknięcie sesji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

      

/ - / Sławomir Rakowiecki