Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum     
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2018
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  6. Zamknięcie posiedzenia