Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 18:00 w Urzędzie Gminy Brwinów w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Sprawozdanie z wydatków na utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu gminy Brwinów za rok 2018

4.      Sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok przez Straż Miejską

5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski6.     

Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

 

   /-/ Adrianna Olczak