Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie wniosku o wsparcie w wydaniu książki „Dawno temu w Brwinowie ...”
  4. Omówienie uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

    /-/  Małgorzata Kucharska