Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 18 grudnia  2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia. 

                                     
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

 

/-/ Adrianna Olczak