Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


           
                                                                           

Przewodniczący Komisji Inwestycji

 i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak