Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 października 2018 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Marek Winiarski