Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego  odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Realizacja bieżących działań Spółki Wodnej na terenie Gminy Brwinów.
  4. Informacje o energii odnawialnej i zapobieganiu wytwarzania smogu.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,

Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak