Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 22 sierpnia  2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


           
                                                                           

Przewodniczący Komisji Inwestycji                                              

                 i Finansów                                                                       

                             /-/ Grzegorz Matysiak