LIX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

 

 • . przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
  w gminie Brwinów na lata 2019-2023 (RM.0006.70.2018)
 • . nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.71.2018);
 • . nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów (RM.0006.72.2018);
 • . wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin gmina Brwinów (RM.0006.75.2018);
 • . wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.77.2018);
 • . wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.76.2018);
 • . wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.78.2018);
 • . wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.74.2018);
 • . wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonych w miejscowości Moszna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.73.2018);
 • . zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.79.2018);
 • . zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
  z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.80.2018).
 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                  P r z e w o d n i c z ą c y

                                                                                              Rady Miejskiej w Brwinowie

                                                                                    / - / Sławomir Rakowiecki