Posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek posiedzenia:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Analiza wykonania budżetu za rok 2017 w zakresie zainteresowania komisji.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska