Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w pok. 005.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

/-/ Marek Winiarski