Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 25  maja 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Realizacja programu ochrony zwierząt na terenie gminy.
  4. Funkcjonowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i systemu odbioru odpadów.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,

Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak