Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 24 maja 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie realizacji budżetu i WPF w 2017 r.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Finansów

 

/-/ Grzegorz Matysiak