LIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L, LI, LII, LIII.
 4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
   i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej
   w Brwinowie (RM.0006.23.2018);
  • podziału gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych (RM.0006.24.2018);
  • udzielenia pomocy finansowej w 2018 r., w formie dotacji celowej dla powiatu pruszkowskiego na remont drogi powiatowej nr 4102W Milęcin-Radonice na długości ok. 1790 mb. (RM.0006.27.2018);
  • zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.26.2018);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.(RM.0006.25.2018);
  • przyjęcia planu pracy na 2018 rok Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej
   w Brwinowie. (RM.0006.22.2018);

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki