Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godzinie 18:15 w Sali Konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  6. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

/-/ Maciej Szmyt