Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 1 lutego 2018 r. o godzinie 19:15 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawy bieżące.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski