Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 30 stycznia 2018 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece Publicznej im. W. Wernera w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Plan pracy Biblioteki Publicznej na 2018 r.
4.    Przedstawienie propozycji Honorowych Obywateli Gminy Brwinów i podjęcie decyzji o przekazaniu wniosku z kandydaturami Burmistrzowi Gminy.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

/-/ Małgorzata Kucharska