Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 22 listopada  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 

Porządek obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.     Przedstawienie porządku obrad.
3.    Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2018 rok.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski
5.    Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów            
 /-/ Grzegorz Matysiak