Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:


  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
  4. Przedstawienie propozycji projektów uchwał w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty

 i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska