Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 26 lipca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wyrażenie opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, którego celem jest uzyskanie dotacji na budowę
    ul. Wolności w Parzniewie.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,

Środowiska i Ładu Przestrzennego

Aldona Górniak