Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 21 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2016 w zakresie zainteresowań Komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego
Aldona Górniak