Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 22 czerwca  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Analiza finansowa realizacji budżetu Gminy Brwinów w 2016 roku.

4. Zaopiniowanie realizacji budżetu Gminy Brwinów w 2016 roku.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Inwestycji i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak