Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:.    

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2.  Analiza wykonania budżetu za rok 2016 w zakresie szkół, przedszkoli, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.
  3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty

 i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska